Het is algemeen bekend dat we steeds meer online doen en ook steeds meer online delen. Doordat wij steeds meer online doen komen er ook meer van onze persoonlijke gegevens online te staan. Veel mensen gaan er van uit dat hun gegevens niet interessant zijn. Maar hackers vinden deze persoonsgegevens al snel interessant. Sneller dan je denkt.

Doordat internetcriminaliteit toeneemt, neemt ook het belang van de beveiliging van persoonlijke gegevens toe. De komende jaren zullen Social mediaplatformen betere veiligheidsfunctionaliteiten uitrollen. Dit kan als gevolg hebben dat bijvoorbeeld functionaliteiten zoals het exporteren van contactgegevens worden verwijderd van het platform.

Een tip om dit te voorkomen is om te zorgen voor een goede, converterende content zodat potentiële klanten naar jouw website komen en hun contactgegevens bij jou achter laten of zelfs jouw product of dienst direct afnemen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het zal je misschien verbazen, maar gemiddeld zit je met je gegevens in honderden tot duizenden bestanden, zowel van het bedrijfsleven als van de overheid. Het is hierbij van belang dat je vertrouwt dat de persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Slechte beveiliging kan leiden tot een datalek en vervolgens tot misbruik van deze gegevens. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude.

Maatregelen voor beveiliging
Om datalekken te kunnen voorkomen, is er een wet aangesteld, wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierbij moeten de bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken beveiligen. De Wbp geeft aan dat ze hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen.

Dit betekent dat de organisaties moderne techniek moeten gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen. Ze moeten niet alleen naar de techniek kijken, maar ook naar hoe ze als organisatie met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft toegang tot welke gegevens?

Organisaties die persoonsgegevens gaan verzamelen, moeten vooraf nadenken over de beveiliging van deze gegevens. Dit moet ook een blijvend punt van aandacht zijn.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Dit houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Bronnen:

(Wouterse, 2016)

https://www.debreed.nl/blog/trends-in-online-marketing/
(Admin, beveiliging van persoonsgegevens, 2016)

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/beveiliging-van-persoonsgegevens

(Admin, impact van de meldplicht datalekken, 2016)

https://ictrecht.nl/factsheets/impact-van-de-meldplicht-datalekken/

Advertenties